Barn og unge

I Havna Omsorg barn og unge bygger vi det miljøterapeutiske arbeidet på en helhetstenkning på utvikling og samhandling.

Les mer

Ut fra det utviklingspsykologiske grunnsyn ser vi på relasjon og tilknytning som primær betingelse for at barn utvikler stabile indre strukturer for sine erfaringer og tolkninger av det de møter.

Havna Omsorgs hovedmål for alle ungdommene er å hjelpe dem til en bedre sosial og psykisk fungering slik at de kan gå ut i samfunnet som mer funksjonsdyktige mennesker og at de får en egen opplevelse av bedret livskvalitet.

Kontakt oss om barn og unge

Tjenester for barn og unge

Veiledning

Noen familier trenger kommunikasjons og språkveiledning slik at de skal kommunisere på en adekvat måte, samt regulere seg selv bedre i samspill med sine familiemedlemmer.

Les mer

Avlastning

For noen familier kan det i en periode i livet være utfordrende å håndtere hverdagssituasjoner og utfordringer som oppstår.

Les mer

Ettervern

For Ungdom og unge voksne kan overgangen til voksenlivet være en utfordrende situasjon som krever ekstra støtte og oppfølging.

Les mer

Kontakt oss om barn og unge

Ring oss på (+47) 417 66 933 eller bruk kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.