Avlastning

For noen familier kan det i en periode i livet være utfordrende å håndtere hverdagssituasjoner og utfordringer som oppstår. Havna Omsorg Barn og Unge har mulighet til, for kortere eller lengre perioder tilby avlastning i avdeling eller leilighet for de som har behov for det. Dette kan være et tilbud til familier, eller ungdommer som trenger ekstra støtte for en periode.

Vi er i startfasen opptatt av å bli godt kjent, og vi legger opp besøk, hjemme og på avlastningsboligen for å sørge for at oppstart blir en god opplevelse for alle involverte.

I avlastningstiltak er vi opptatt av samarbeid og inkludering etter familiens behov, og vi tenker at det er en viktig suksessfaktor at vi sammen med familien legger opp en plan for aktiviteter og innhold i avlastningen.

I avlastning på Havna, er hele institusjonens fagkompetanse og organisasjon tilgjengelig for ungdom, familie og personal hele døgnet.

Kontakt oss

Ring oss på (+47) 417 66 933 eller bruk kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.

Slik hjelper vi

Bo og Omsorg

BPA

Barn og unge

Seniorhjelpen