Ettervern

For Ungdom og unge voksne kan overgangen til voksenlivet være en utfordrende situasjon som krever ekstra støtte og oppfølging. Noen av våre unge har også et livslangt hjelpebehov. Havna Omsorg er opptatt av å tilrettelegge tiltak og oppfølging inn i voksenlivet i den grad det er nødvendig og ønskelig.

Havna Omsorg har som ettervernstiltak mulighet for å følge opp i de fleste hverdagslige gjøremål og rutiner. Vi er opptatt av å være tilstedte der det er behov for å legge til rette for at våre ungdom kan nyttiggjøre seg tilbudet, og lykkes med å bli selvstendige voksne.

Kontakt oss

Ring oss på (+47) 417 66 933 eller bruk kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.

Slik hjelper vi

Bo og Omsorg

BPA

Barn og unge

Seniorhjelpen