Avlastning

Helse og omsorgtjenesteloven plikter å gi private omsorgsgivere med krevende omsorgsoppgaver nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Havna Omsorg leverer avlastningstjenester til barn, unge, voksne og eldre. For oss i Havna Omsorg er det viktig at alle som er på avlastning hos oss skal oppleve trivsel, glede og vekst i et varmt og trygt miljø. Det er også viktig for oss at omsorgsgiverne opplever trygghet under avlastningsperioden, og et av tiltakene for dette er regelmessige møter med personalet i boligen. Omsorgsgiverne blir også invitert til fellesmiddager og fellesaktiviteter i regi av Havna Omsorg. Vi ønsker et tett og nært samarbeide med pårørende/verger og vet at dette er viktig for at også alle skal oppleve kvalitet på avlastningstilbudet.

Felles for alle avlastningstilbudene våre er at vi vektlegger brukermedvirkningen i stor grad. Når individet får bestemme over sine dager oppnår vi trivsel og trygghet. Videre inviterer vi pårørende/verge blir invitert med i kartleggingsprosessen hvor vi legger en plan for oppholdet med tanke preferanser innenfor aktiviteter, ernæring og andre aktuelle temaer.

Demens og eldre

Vi tilbyr avlastning i eneboliger med hjemlig atmosfære. Det er ikke mer enn to plasseringer pr enebolig. Personalet har lang erfaring og utdanning innen geriatri og demensomsorg. Vi arbeider med personsentrert omsorg som metode og benytter oss av aktiviteter som er tilpasset den enkelte.

Utviklingshemmede

Vi tilbyr avlastning i enebolig til mennesker med utviklingshemming. Mennesket i sentrum er sentralt for oss. Dette betyr at våre avlastningstjenester skal sikre at brukeren får individuell bistand for å imøtekomme brukerens behov for å mestre bo- og livssituasjon, positive opplevelser og økt selvstendighet. Personale vårt består av erfarne og trygge voksne som jobber medleverturnus. I avlastningstilbudet har vi fokus på at brukeren skal møte det samme personale hver gang hun benytter seg av avlastningstilbudet hos oss. På denne måten ivaretar vi brukers behov for trygghet og trivsel under oppholdet.

Havna har oppdrag gjennom kommuner og barnevernstjenesten.

Kontakt oss

Ring oss på (+47) 417 66 933 eller bruk kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.

Slik hjelper vi

Bo og Omsorg

BPA

Barn og unge

Seniorhjelpen