Demens

Vi i Havna Omsorg leverer tjenesten etter «Den gode dagen» (Helse og omsorgsdepartementet 2011). Det innebærer at øyeblikkets glede, trivsel og velvære er faktorer som vi vurderer høyt. Vi har fokus på den gode opplevelsen som gir øyeblikket verdi, samtidig som det er viktig å unngå situasjoner der man utsettes for unødvendige opplevelser av å mislykkes.

Vi i Havna Omsorg jobber med personsentrert demensomsorg. Denne omsorgen er knyttet rundt grunnleggende sosialpsykologiske behov; identitet, sosial inkludering, tilknytning, bekreftelse, trøst og kjærlighet. Gjennom miljøbehandlingen jobber vi for at de grunnleggende sosialpsykologiske behovene skal støttes. Vi har kompetanse på og lang erfaring med demenssykdommer og utagerende/utfordrende adferd. Denne pasientgruppen har behov for fast personell, hjemmekoselige fysiske omgivelser, rolige pleiere og lite/adekvat stimuli.

For å ivareta pasienten med utagerende adferd er det viktig at pleierne har kunnskap om hva som utløser adferden. Det er viktig å bli kjent med pasienten, og individualisere miljøarbeidet slik at man kan redusere de utløsende faktorene for negativ adferd. Vi har tid til å forebygge og håndtere agitasjon fordi vi har tilstrekkelig bemanning og kunnskap. I eventuelle utageringssituasjoner forsøker vi benytter oss av avledning i de situasjonene det kan fungerer. Pleieren våre har alltid en lavaffektiv tilnærming til utageringssituasjoner. Det aller viktigste er å opptre slik at pasienten behandles på en verdig og etisk god måte. Vi tilbyr både korttids- og langtidsplasser.

Kontakt oss

Ring oss på (+47) 417 66 933 eller bruk kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.

Slik hjelper vi

Bo og Omsorg

BPA

Barnevern

Seniorhjelpen