Somatiske lidelser

Vi i Havna Omsorg gir hjelp til alle diagnosegrupper og har særskilt erfaring med ALS, MS, Huntington Chorea og andre nevromuskulære diagnoser. Videre leverer vi pleietjenester til alle aldersgrupper fra spedbarn til seniorer. Vi har svært gode:

  • Respiratorteam
  • Stasjonær hjemmesykepleie
  • Palliativ hjemmesykepleie

Vi har lang erfaring og kompetanse, noe som gjør oss til trygge omsorgsgivere. På bakgrunn av dette vet vi at det er viktig med tett og god oppfølging av personen med diagnosen, men også av pårørende og personale. Vi har en helhetlig tilnærming til situasjonen, og tar også med det psykologiske aspektet.

Vår pleiefilosofi handler om helhetlig tenking. Det innebærer alle aspekter fra å stille den sykes grunnleggende behov og skånsomt lindre hans eller hennes plager til å understøtte egenomsorg, alt basert på en forståelse av pasientens sykdomserfaringer og hva pasienten har behov for.

Lindring av plager, mestringshjelp og daglig ivaretakelse av den syke er den helt sentrale funksjonen vi tilbyr. Vi vet at den viktigste forutsetningen for å yte god pleie er evnen til å forstå pasientens opplevelse og erfaringer.

Kontakt oss

Ring oss på (+47) 417 66 933 eller bruk kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.

Slik hjelper vi

Bo og Omsorg

BPA

Barn og unge

Seniorhjelpen