BPA: frihet og selvstendighet for personer med funksjonsnedsettelse

Funksjonsnedsettelser

BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, er en ordning som gir personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å leve mer selvstendig og aktivt. Gjennom BPA får brukerne tilgang til en personlig assistent som kan hjelpe de med praktiske og personlige oppgaver i hverdagen. Alt ettersom hva den enkelte har behov for!


Hva er BPA?

BPA er en ordning der brukere selv styrer og ansetter sin assistent. Dette gir brukeren stor frihet til å velge hvem som skal gi de assistanse, når de trenger det og hvordan de trenger det. Brukeren har også full kontroll over arbeidsforholdet til assistenten, inkludert lønn og arbeidstid.

Hvordan er BPA til nytte for personer med funksjonsnedsettelse?

BPA kan være til nytte for personer med funksjonsnedsettelse på en rekke måter. Blant annet så vil det øke selvstendigheten hos vedkommende som trenger assistanse, ettersom en BPA kan hjelpe brukeren å leve et mer selvstendig liv. Samfunnsmessig vil det øke deltakelse, dette fordi en assistent vil kunne hjelpe brukeren til å være mer aktiv i samfunnet, blant annet ved å kunne gå på skole, drive med fritidsaktiviteter eller pleie vennskapelige eller familiære forhold. Disse faktorene vil spille inn for at brukeren skal få forbedret livskvalitet, hvor brukeren vil kjenne på frihet, selvstendighet og kontroll over eget liv.

Hvem kan få BPA?

  • For å kvalifisere for BPA må du være under 67 år og ha behov for assistanse i mer enn 32 timer per uke i over 2 år.
  • Du kan også være berettiget til BPA hvis assistansebehovet ditt er mellom 25 og 32 timer per uke, og kommunen ikke kan bevise at andre tjenester er billigere.
  • Hvis du allerede har fått BPA før du fylte 67 år, vil du beholde retten til det etter fylte 67 år.
  • Hvis du har et hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, kan du også være berettiget til avlastningstiltak organisert som BPA.

Frihet til å bestemme over egen hverdag

En av de største fordelene med BPA er den friheten det gir brukerne. I stedet for å være avhengig av kommunale tjenester som ofte er begrenset til bestemte tidspunkter og oppgaver, kan personer med funksjonsnedsettelser selv planlegge og organisere assistanse etter egne behov og ønsker.

Rollen som arbeidsgiver for sine assistenter

Som arbeidsgiver for sine assistenter så har brukeren en rekke viktige oppgaver. Som nevnt over velger du egne assistenter, og i tillegg til dette har du ansvar for å gi de nødvendig opplæring for å kunne utføre oppgaver på en tilfredsstillende måte. Dette kan være opplæring i spesifikke rutiner, bruk av hjelpemidler og hvordan de best kan assistere brukeren i daglige aktiviteter. I tillegg har brukeren ansvar for å sørge for at assistentene har et godt og trygt arbeidsmiljø.

Selv om brukeren får støtte fra kommunen til BPA, er det ofte slik at de også har ansvar for å sørge for at assistentene får korrekt lønn og at arbeidsforholdene følger gjeldende lover og regler. Mange velger å bruke en tredjepartsleverandør, som for eksempel oss i Havna Omsorg, for å håndtere lønn og andre administrative oppgaver, men det er brukeren som har den overordnede kontrollen.

BPA er mer enn bare en tjeneste. Det er et skritt mot et mer inkluderende samfunn hvor alle har muligheten til å leve selvstendige og meningsfulle liv!

Trenger du hjelp? Kontakt oss i Havna Omsorg i dag!

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.