Tag Archives: ME

Verdensdagen for ME – en dag for bevissthet og støtte

Verdensdagen for ME

12.mai er verdensdagen for myalgisk encefalomyelitt (ME), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom. Denne dagen er dedikert til å øke bevisstheten om ME, en alvorlig og ofte misforstått sykdom som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Hos Havna Omsorg ønsker vi å bruke dagen til å kaste lys over utfordringene de med ME står overfør, […]