Verdensdagen for autisme!

Verdensdag for autisme

Verdensdagen for autisme er en internasjonal bevissthetsdag som markeres hvert år den 2. april. Dagen ble opprettet av FN i 2007 for å øke kunnskapen og forståelsen av autismespekterforstyrrelser (ASF) og for å støtte personer med autisme og deres familier.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som påvirker kommunikasjon, sosial interaksjon og oppførsel. Det er en spektrumforstyrrelse, som betyr at symptomer og alvorlighetsgrad kan variere mye fra person til person. Noen personer med autisme kan ha vanskeligheter med sosialt samspill, kommunikasjon og repetitiv adferd, mens andre kan ha unike interesser og ferdigheter som de kan utmerke seg i.

På Verdensdagen for autisme oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner over hele verden til å sette fokus på temaet og øke kunnskapen om ASF. Det er en dag for å støtte personer med autisme og deres familier, og for å øke bevisstheten om utfordringene de møter i hverdagen.

Havna Omsorg

Havna Omsorg har over 20 års erfaring med å tilrettelegge for personer med autismespekterforstyrrelser, og vi har opparbeidet oss en bred kompetanse innenfor dette området. Vi har lang erfaring med å gi foreldreveiledning til familier med barn på autismespekteret, og tilbyr skreddersydde tjenester som passer for hver enkelt families behov. Videre har vi spesialisert oss på å jobbe med personer på autismespekteret som har utfordringer med språk og kommunikasjon, noe som har gitt stor kompetanse på alternative kommunikasjonsmetoder.

I dag gir vi støtte til mange barn med autisme, og vi er opptatt av å se enkeltindividet til enhver tid. Vi tilbyr avlastning i helger, ferier og hverdager i tillegg til BPA ordninger. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten, som kan kontaktes for referanse.

Les mer om Havna Omsorg her.