Verdensdagen for Psykisk Helse – «Vi trenger å høre til»

i dag er verdensdagen for psykisk helse

I dag markerer vi verdensdagen for psykisk helse, en dag som minner oss om viktigheten av omsorg, forståelse og inkludering. Årets tema, «Vi trenger å høre til», belyser et dypt menneskelig behov som strekker seg utover sosiale normer og kulturelle grenser: behovet for å høre til og føle seg inkludert.


Til tross vårt moderne samfunn og de fremskritt vi har gjort, opplever en av fem i Norge fortsatt diskriminering. Enten det er på grunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse, eller seksuell identitet. Dette er ikke bare tall, men ekte mennesker med ekte historier og erfaringer. Hvorfor skulle arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen kun være for de som «passer inn»?

BPA-brukere, som ofte er avhengige av assistanse i dagliglivet, kan føle seg isolert eller stigmatisert, spesielt i møteplasser som ikke er tilrettelagt for dem. Det er essensielt at vi anerkjenner disse utfordringene og jobber mot en mer inkluderende og forståelsesfull kultur.

BPA-assistenter, på den annen side, kan også oppleve utfordringer; balansere profesjonalitet med nærhet, forståelse av den enkeltes behov, og til tider, navigere i et system som ikke alltid anerkjenner den avgjørende rollen de spiller i BPA-brukernes liv.

Vi har sett det gang på gang: sosial støtte har evnen til å redde liv, spesielt i tider med usikkerhet. Det kan være en enkel gest som et smil, et vennlig ord, eller tid til å lytte. Det er små handlinger som gjør stor forskjell.

Hvordan kan vi vise vår støtte? Ved å lytte, lære og handle. Uavhengig av om du er en arbeidsgiver, venn, kollega eller nabo til en BPA-bruker eller deres assistent, ta deg tid til å forstå deres perspektiv. Sørg for tilrettelegging der det er nødvendig, og oppmuntre inkluderende praksis i ditt miljø.

På denne viktige dagen har vi alle et ansvar. Et ansvar for å være en del av løsningen, for å skape en verden der alle føler at de hører til.

For mer informasjon om Verdensdagen for psykisk helse, kan du besøke den offisielle norske hjemmesiden her.