Om Havna Omsorg

Havna Omsorg symboliserer en trygg havn å komme hjem til. Alle som bor og arbeider hos oss skal oppleve trivsel, glede og vekst i et varmt og trygt miljø. Det er vår visjon.

Les mer

Grunderne bak virksomheten består av to erfarne fagpersoner med lang erfaring innenfor helse og omsorgstjenester. Begge har tidligere hatt lederverv i større private konsern som leverer helsetjenester til offentlige oppdragsgivere.

Motivasjonen for opprettelse av selskapet er at vi skal være en motsats til de store konsernene.

Vi bygger et selskap med bruker i fokus, og skal skape gode arbeidsplasser for våre medarbeidere.

Videre sørger vi for at offentlige midler kommer brukerne til gode der de får det tilbudet som de har rett på, og at oppdragsgiver mottar den tjenesten de har bestilt.

Vårt mål er at vår virksomhet til enhver tid skal være transparent hva gjelder kvalitet og økonomi, og våre oppdragsgivere skal alltid på tilgang få den informasjonen de ønsker hva gjelder fag, kvalitet og økonomi.

Virksomheten er preget av høy faglig kvalitet og integritet, og har en tydelig verdiprofil. Vi skal være en handlekraftig og etisk god bidragsyter til offentlig sektor.

Les mer om gründerne

Gründerne bak Havna Omsorg

Camilla Nilsen Skovly

Utdannet sykepleier. Hun har jobbet innenfor privat-helse og omsorg siden 2008.

Camilla har jobbet som boleder, teamleder og regionssjef i store private konsern tidligere.

Hun har lenge ønsket å starte et selskap med fokus på etisk bevissthet og tett oppfølging av enkeltindividet, våren 2018 fikk hun muligheten til å bli medeier i Havna Omsorg AS.

I dag er hun daglig leder og skal utvikle selskapet til å fungere i tråd med visjonen om at beboere og ansatte skal oppleve vekst, glede og trivsel i selskapet.

Therese Wie

Utdannet klinisk psykolog og har jobbet innenfor privat helse- og omsorg siden 2006.

Therese har erfaring som boleder, fagsjef og markedssjef i store private konsern.

Her hadde hun ansvar for veiledning, intern kompetansehevning og internrevisjoner.

Therese har også vært daglig leder for et psykologsenter.

Hun er meget opptatt av brukerne og kvaliteten på tjenestene. Hennes oppgaver i Havna er primært å følge opp brukerne, og hun har det overordnede faglige ansvaret i selskapet. Videre er hun ansvarlig for veiledning av enkeltindivider- og grupper samt støttesamtaler til pårørende.