Internasjonal ME-dag!

Internasjonal ME-dag

I dag, 12. mai, markerer vi den internasjonale ME-dagen, en dag viet til å øke bevisstheten om en av de mest alvorlige og invalidiserende sykdommene i verden: myalgisk encefalomyelitt (ME), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom (CFS). For de som lider av ME, er livet preget av smertefulle symptomer som ekstrem utmattelse som ikke lindres av hvile, muskel- og leddsmerter, kognitive problemer og søvnforstyrrelser. Disse symptomene kan være ødeleggende og føre til fullstendig invaliditet.

ME påvirker millioner av mennesker over hele verden, og det anslås at det finnes 10.000-20.000 mennesker med sykdommen i Norge. Til tross for at ME har blitt anerkjent som en nevrologisk sykdom av Verdens helseorganisasjon (WHO) siden 1969, er det fortsatt mye som er ukjent om sykdommen. Derfor er det viktigere enn noensinne å øke bevisstheten om ME og gi de som lider av sykdommen, samt deres pårørende og helsepersonell, kunnskap og støtte.

Ved å delta i markeringen av den internasjonale ME-dagen og kle seg i blått, fargen som representerer ME-bevissthet, kan vi alle bidra til å øke oppmerksomheten rundt sykdommen. Sammen kan vi stå opp for ME-samfunnet og gi håp og styrke til de som lider av sykdommen. La oss spre informasjon om ME til enda flere mennesker og kjempe for økt forskning og behandling. La oss gjøre vår del i å sette fokus på ME og skape en verden som er mer forståelsesfull og inkluderende for alle.