Fritt leverandørvalg i Hamar kommune

Fritt leverandørvalg i Hamar kommune

Innbyggerne i Hamar kommune har en god grunn til å glede seg! Fritt leverandørvalg innenfor Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en realitet. Det gir deg muligheten til å forme din egen omsorgsreise i tråd med dine unike behov og ønsker. Dette prinsippet gir en unik mulighet til å skreddersy omsorgstjenestene etter egne behov og preferanser.


Hva er fritt leverandørvalg?

Fritt leverandørvalg fir deg som bruker av BPA rett til å velge hvilken leverandør du ønsker å samarbeide med for å motta tjenestene du trenger. Dette prinsippet bygger på tanken om at valgfrihet og brukerstyring er avgjørende for å oppnå best mulig omsorg og livskvalitet.

Hvorfor er fritt leverandørvalg viktig?

Fritt leverandørvalg gir deg muligheten til å:

  • Skreddersy omsorgen: du kan velge en leverandør som forstår dine spesifikke behov og kan tilpasse tjenestene deretter.
  • Velge kvalitet: du kan vurdere ulike leverandørers omdømme og kvalitet før du tar en beslutning.
  • Bygge tillitt og samarbeide: du kan etablere en tillitsfull relasjon med dine valgte leverandør, som er avgjørende for en vellykket BPA-opplevelse.
  • Øke konkurranse: fritt leverandørvalg oppmuntrer til konkurranse blant leverandørene, noe som kan føre til høyere kvalitet og bedre tjenester.

Havna Omsorg: din partner for fritt leverandørvalg

Havna Omsorg er en pålitelig og erfaren leverandør av BPA-tjenester i Hamar kommune. Vi forstår betydningen av brukerstyring og individuell tilpasning. Her er hvorfor vi kan være din ideelle partner:

  • Erfarne fagfolk – vårt team består av erfarne og dedikerte fagfolk som er klare til å støtte deg i din BPA-reise
  • Fleksibilitet – vi tilpasser tjenestene våre til dine unike behov og ønsker
  • Kvalitetssikring – vi setter kvalitet i fokus og arbeider kontinuerlig
  • Tillitsfullt samarbeid – vi tror å bygge tillit og et samarbeid basert på gjensidig respekt og forståelse
  • Innovasjon – vi følger med på utviklingen innen omsorgstjenester og tilby innovative løsninger som kan forbedre livskvaliteten

Hamar kommunes prinsipp om fritt leverandørvalg gir deg muligheten til å ta kontroll over din egen omsorg og velge en leverandør som forstår og støtter dine individuelle behov. Havna Omsorg er her for å være din pålitelige partner på denne reisen. Sammen kan vi skape en skreddersydd og meningsfylt omsorgsopplevelse som gir deg muligheten til å leve ditt beste liv!

Har du noen spørsmål på temaet? Da er det bare å kontakte oss via kontaktskjemaet under.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.